Klassisk Massage 
 

Inom massage arbetar man med kroppens mjukdelsvävnader. Det betyder att man trycker och töjer på hud, bindväv, senor, ligament, lymfkärl och blodkärl. 
Man arbetar med massage och muskeltöjningar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid ett senare tillfälle. Samt att man arbetar även med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.
Effekten av massage är primärt att lösa upp spänningar i musklerna, men det ger även effekt som tex. ökad blodcirkulation, sänkt blodtryck, ökad frisättning av hormonet Oxytocin - det så kallade ”lugn- och ro hormonet”.
Massage vidgar blodkärlen i huden och underliggande vävnader. Samtidigt minskar sympatiska nervsystemets påverkan på njurar samt övriga blodkärl i kroppen. Detta minskar pulsen och blodtrycket och ökar utsöndringen av vatten och avfallsprodukter genom njurarna. Omfördelningen av vätska i kroppen samt den ökade utsöndringen genom njurarna innebär att man blir törstig och bör dricka efter en behandling för att återställa vätskebalansen.
Syretillförseln ökar genom tryck på musklerna, blodet och övriga kroppsvätskor rinner bättre, framförallt får lymfsystemet, kroppens reningsverk, en rejäl kick så att bortförseln av slaggprodukter sätter fart.


 

Klassisk Svensk massage används vid:

 • Muskelspänningar
 • Träningsvärk
 • Uttröttade Muskler
 • Svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation
 • Kramper
 • Kontrakturer
 • Ischias besvär
 • Reumatiska besvär
 • Myoser (muskelknutor)
 • Allmän behandling

Massagens goda effekter:
De positiva och mentala effekterna är många:
 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationerna i musklerna
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker immunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
 • Har en god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar vår koncentrationsförmåga
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Bra att veta och att tänka på när du får massagebehandling.
 • Kom i tid och undvik att stressa. Syftet med behandlingen är att bland annat minska spänningar och få dig att känna dig mer avslappnad, men det försvåras om du är stressad.
 • Gå gärna på toaletten innan ditt besök
 • Vid nybesöket får du börja med att fylla i en hälsodeklaration. Den är till för att berätta om dina eventuella besvär eller vad du vill få ut av din massagebehandling. Därefter kommer vi fram till vad för typ av massage eller behandling som ska utföras, utifrån dina behov. I vissa situationer är kanske behandling olämplig.
 • Jag har tystnadsplikt
 • Berätta hur det känns under behandlingen. ( Om du under behandlingen upplever något som obehagligt ska du naturligtvis säga ifrån - manuell behandling bygger på ett samspel mellan dig som patient och mig som vårdgivare) och även vid återbesök om hur du upplevt känslan sedan föregående besök. Manuell terapi har effekt både vid behandlingstillfället och en tid efter själva behandlingen.
 • I slutet av behandlingen bör du resa dig långsamt. En del personer kan känna sig lite yra men symtomen försvinner inom kort. Efter massagebehandlingen bör du känna dig mer avslappnad, ha mindre värk eller rörlighetsbesvär, men det kan förekomma att du upplever viss ömhet och värk i de områden som behandlats, oftast försvinner dessa symtom av sig själva inom något dygn eller två. Reaktioner som trötthet, frossa, lätt huvudvärk, täppt näsa och ökad urinmängd är vanliga. Det beror på att det pågår en hel del i kroppen tack vare massagen. Man ska helst ta det lugnt efter massagebehandlingen.
 • Du behåller alltid underkläderna på vid massage. Du får handdukar på de delar av kroppen som inte masseras.
 • Efter behandlingen får du sitta i lugn och ro och dricka ett glas vatten. Genom att tillföra vätska underlättar man för lymfsystemet att göra sig av med slaggprodukter efter en behandling.

Finns det situationer då man ska undvika massage?
Ja, inom vård och medicin talar man i sådan fall om kontraindikationer. Det finns en rad sjukdomar och skador där massage inte kan utföras, eftersom behandlingen kan orsaka problem i kombination med vissa läkemedel. Ett samtal där du får berätta om dina besvär och hälsostatus (anamnes) är alltså viktigt innan behandlingen påbörjas.

Kan jag få massage?
Relativa kontraindikationer: 
Klassisk Massage kan eventuellt ges efter rådgörande med legitimerad läkare (intyg behövs), om du har:
 • Blödarsjuka
 • Hjärt och kärlsjukdomar
 • Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl.
 • När avspänning är omöjlig
 • Öppna sår och variga processer
 • Vissa hudsjukdomar som kraftigt eksem, smittande sjukdomar etc.
 • Graviditet
 • Akuta trauma mot kroppens mjukdelar
 • Medicinering med propplösande och blodförtunnande medel.
 • Cortisonbehandling
 • Medicinering med antidepressiva medel
 • Diabetes

Absoluta kontraindikationer: 
Klassisk massage bör inte ges på vissa kroppsdelar eller överhuvudtaget vid:
 • Akut trauma mot kotpelaren
 • Primär eller sekundär tumör i korpelare eller ryggmärg
 • Infektiös Spondylit och andra skelettinfektioner.
 • Uttalad benskörhet
 • Diskbråck med eller utan neurologiska symtom
 • Färska frakturer
 • Akuta luxationer
 • Rupturer
 • Reumatiska sjukdomar som påverkar halsryggraden
 • Sjukdomstillstånd i vertebralartärer
 • Torticollis efter övre luftvägsinfektioner hos barn och unga
 • Feber
 • Infektioner
 • Inflammationer
 • Elakartade tumörer.